Szymon Kurpiewski „Hand Made” 01.07.2019 – 12.07.2019

Na indywidualnej wystawie Szymona Kurpiewskiego zaprezentowane zostaną najnowsze prace artysty z cyklu “Hand made”. Jest to zbiór fotografii oraz obiektów artystycznych. Założeniem projektu jest próba odpowiedzi na pytanie – czym jest człowiek, jaki jest jego stosunek do określonych norm społecznych i możliwości ich przekraczania. Jest także artystyczną analizą dotyczącą poszukiwań i dążeń człowieka do nadania kształtu tym normom, warunkującym jego miejsce w środowisku społecznym. Artysta porusza także kwestię podziału pomiędzy dobrem a złem w ujęciu norm społecznych. Zakłada, że potrzeba poszukiwania, poznawania i ciągłego przekraczanie granic leży w naturze człowieka. Dlatego właśnie manipulujemy granicami, przesuwamy je, a w końcu przekraczamy – łamiąc w ten sposób przyjęte normy. Nadajemy im tym samym nowe znaczenie, a poprzez zakłócenie ustalonego schematu i wprowadzenie nowych elementów zmienia się jednocześnie kształt i zakres postrzeganej rzeczywistości. W konsekwencji zaburzeniu i manipulacji ulega ustalony podział na dobro i zło, nadając mu całkowicie nowe znaczenia. Artysta zwraca również uwagę na problem postępującego znieczulenia i uodpornienia na duże natężenie bodźców emocjonalnych. Popycha to człowieka do ciągłego poszukiwania jeszcze mocniejszych, skrajnych i bardziej ekstremalnych przeżyć, które wypełnią poczucie pustki. Zarówno pod względem psychiczny, emocjonalnym oraz fizycznym jesteśmy wszyscy ciągle „na granicy”.