Paweł Tymcio – „After” 09.09.2018 – 23.09.2018

Galeria Popart zaprasza na inauguracyjną wystawę malarstwa Pawła Tymcio „After”. Przedmiotem artystycznych rozważań i tematem prac są utrwalone w naszej pamięci obrazy – symbole klasycznej sztuki europejskiej. Podejmując dyskurs z widzem twórca umieszcza w centrum zainteresowania obserwatora konkretne i znane powszechnie w historii kultury dzieła sztuki, zwracając uwagę na szczególne, ważne dla siebie przesłanie, określające jego estetyczne i filozoficzne dziedzictwo i indywidualny sposób reinterpretacji malarstwa dawnych mistrzów. Na wystawie zobaczymy więc trawestacje wizerunkowe takich ikon malarstwa jak Leonardo da Vinci, Caravaggio, Jose de Ribera czy Ilia Repin. Ich syntetyczna forma i odpowiadający jej sposób malowania świadczą o tym, że wizerunek zewnętrzny zdaje się być nie tyle inspiracją, co obszarem zasobnym w formy, rytmy, struktury i kolor, z których widz może wybierać dowolnie pasujące do siebie elementy. Taka analiza obrazu zwiąże się także z myślową dekonstrukcją, z rozkładaniem na czynniki pierwsze, z wypreparowywaniem ze złożonych całości elementów najistotniejszych, zwłaszcza tych powszechnie znanych, które w uniwersalny sposób określają jego istotę.

Kompozycje autorstwa Pawła Tymcio obejmują szeroki temat tradycji wizualnej europejskiej kultury. Mamy tu do czynienia zarówno z wyraźnymi odniesieniami do kanonu malarstwa religijnego, opartego na harmonii i porządku klasycznym oraz malarstwa rodzajowego. Występujące w obrazach inwersje czyli przestawienia, próby zakłócenia poszczególnych elementów, dzięki nowemu kontekstowi nabierają zaskakujących dla widza znaczeń.

Paweł Tymcio stosuje w swej twórczości tradycyjny warsztat, wraz ze wszystkimi niuansami malarstwa sztalugowego. Wymowa intelektualna i przesłanie są jednak całkiem współczesne, a raczej ponadczasowe. W prezentowanych obrazach charakterystycznym elementem są dwie odmienne koncepcje i sposoby myślenia o sztuce. Jest to doskonały warsztatowo realizm oraz abstrakcjonizm. Artysta podejmuje wiec dyskurs zarówno z tradycja malarstwa figuratywnego ale także z nowoczesnymi i awangardowymi formami ekspresji. Obrazy w ograniczonej gamie kolorystycznej to przedstawienia wykonane w klasycznej konwencji malarstwa figuratywnego, natomiast ascetyczne białe plamy maja charakter symboliczny, mogą kojarzyć się z całunem lub draperią, jednocześnie zakrywająca i odkrywająca przed widzem swoje tajemnice. W tym ujęciu obrazy w swej warstwie symbolicznej staja się alegoria dzieła sztuki w ponowoczesnym ujęciu i ekranem na którym ukazane w doskonałej równowadze wizerunki postaci i plamy abstrakcyjne, udowadniają, ze wszystko, co pokazane na płótnie należy do świata ułudy, mistyfikacji i konwencji. Abstrakcyjne niedomówienia na płótnie stają się także pytaniami o istotę trwania dzieł sztuki w czasie.

Zastosowana konwencja obrazowania inspirowana jest zjawiskiem pareidolii polegającym na dopatrywania się znanych kształtów w przypadkowych szczegółach, czemu towarzyszy poczucie nierzeczywistego charakteru owych spostrzeżeń. Pareidolia zakłada, że najczęściej dostrzeganymi wizerunkami są te związane z naszymi doświadczeniami, potrzebami, marzeniami i zainteresowaniami. W przypadku malarstwa Pawła Tymcio mamy do czynienia z obrazami powszechnie zakorzenionymi w naszej świadomości. Dlatego też bez trudu jako widzowie dopowiadamy sobie wizualnie zakryte treści. Fragmentaryczne i poddawane modyfikacjom kompozycyjnym wizerunki staja się uniwersalnym przekazem, niezależnym od upływu czasu. Natomiast harmonijna koegzystencja malarstwa realistycznego i abstrakcji decyduje o emanacji duchowych i egzystencjalnych znaczeń zakodowanych w przedstawionych dziełach sztuki.

W tym kontekście warto też przytoczyć słowa Georga Kublera, który w „Kształcie czasu” zwracał uwagę, że sprawy rzeczy są sprawami historii sztuki, upatrując w nich zespolenie idei i przedmiotu w widzialnej formie. “Każdy przedmiot dziś wytworzony jest repliką lub wariantem tego, który powstał wczoraj; w taki sposób można by cofać się aż do pierwszego momentu ludzkiej ery; zatem muszą znaleźć się w owej ciągłości czasowej bardziej szczegółowe zróżnicowania”. Świadomością współczesnego widza rządzi symultanizm, jednoczesność i współbrzmienie bodźców. Dzieł sztuki nie postrzegamy w izolacji a twierdzenie, że wszystko już było i możliwe są tylko warianty i odmiany, weszło już do powszechnego użytku. Przetworzenia odnoszące się dosłownie do znanych dzieł sztuki są uznawane za równoprawne a poprzez dialog z dawnymi mistrzami możliwe jest uzyskanie nowych, inspirujących interpretacji.

Wystawie towarzyszyć będą animacje wizualne, stworzone przez artystę i stanowiące uzupełnienie i rozszerzenie kontekstu prezentowanych prac.

Paweł Tymcio, urodzony w 1989 roku w Szczecinku. Absolwent malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Dyplom obronił w pracowni dr Dominika Lejmana. W swoich pracach porusza się w szerokim spektrum warsztatu malarskiego, tworzy instalacje i zajmuje się performance. Uczestniczył w wystawach w Polsce i za granicą. Swoją twórczość prezentował podczas ekspozycji indywidualnych: Spotkanie, Galeria Kolektyw A1, Poznań (2014); Trzy obrazy, Galeria Nowa Gazownia, Poznań (2016); 7 i pół, Galeria R20, Poznań (2016); Wystawa Malarstwa, Szczecinek, Galeria Zamek (2017). Uczestnik licznych wystaw zbiorowych, m.in.: Unease, UP Gallery, Berlin (2015); 48 Festival, „Studen Neukölln – Not-Aufnahme „, UP Gallery, Berlin (2015); Performance Art. Meeting, Galeria Labirynt, Lublin (2015); Bifor, Galeria R20, Poznań; Półkolonie, Galeria BWA Zielona Góra, Lublin.; BWA Sanok “Młodzi Figuratywni” (2018); Stacja Muranów “Młodzi Figuratywni”, Warszawa (2018)