„Ceramika”, wystawa zbiorowa 10.11. – 39.11. 2018

Wystawa jest prezentacją poznańskiego środowiska artystycznego związanego z ceramiką.
Wystawa stanowi inspirację do twórczych poszukiwań, sprawiających wiele satysfakcji i poznawania s na nowo artystycznych przedmiotów unikatowych.