Wernisaż wystawy Pawła Tymcio “Tymcio After” 9.09. 2018 godz.18

Wernisaż wystawy Pawła Tymcio “Tymcio After” 9.09. 2018 godz.18

 

Galeria Popart zaprasza na inauguracyjną wystawę malarstwa Pawła Tymcio „After”. Przedmiotem artystycznych rozważań i tematem prac są utrwalone w naszej pamięci obrazy – symbole klasycznej sztuki europejskiej. Podejmując dyskurs z widzem twórca umieszcza w centrum zainteresowania obserwatora konkretne i znane powszechnie w historii kultury dzieła sztuki, zwracając uwagę na szczególne, ważne dla siebie przesłanie, określające jego estetyczne i filozoficzne dziedzictwo i indywidualny sposób reinterpretacji malarstwa dawnych mistrzów. Na wystawie zobaczymy więc trawestacje wizerunkowe takich ikon malarstwa jak Leonardo da Vinci, Caravaggio, Jose de Ribera czy Ilia Repin. Ich syntetyczna forma i odpowiadający jej sposób malowania świadczą o tym, że wizerunek zewnętrzny zdaje się być nie tyle inspiracją, co obszarem zasobnym w formy, rytmy, struktury i kolor, z których widz może wybierać dowolnie pasujące do siebie elementy. Taka analiza obrazu zwiąże się także z myślową dekonstrukcją, z rozkładaniem na czynniki pierwsze, z wypreparowywaniem ze złożonych całości elementów najistotniejszych, zwłaszcza tych powszechnie znanych, które w uniwersalny sposób określają jego istotę. 

Kompozycje autorstwa Pawła Tymcio obejmują szeroki temat tradycji wizualnej europejskiej kultury. Mamy tu do czynienia zarówno z wyraźnymi odniesieniami do kanonu malarstwa religijnego, opartego na harmonii i porządku klasycznym oraz malarstwa rodzajowego. Występujące w obrazach inwersje czyli przestawienia, próby zakłócenia poszczególnych elementów, dzięki nowemu kontekstowi nabierają zaskakujących dla widza znaczeń.

Paweł Tymcio stosuje w swej twórczości tradycyjny warsztat, wraz ze wszystkimi niuansami malarstwa sztalugowego. Wymowa intelektualna i przesłanie są jednak całkiem współczesne, a raczej ponadczasowe. W prezentowanych obrazach charakterystycznym elementem są dwie odmienne koncepcje i sposoby myślenia o sztuce. Jest to doskonały warsztatowo realizm oraz abstrakcjonizm. Artysta podejmuje wiec dyskurs zarówno z tradycja malarstwa figuratywnego ale także z nowoczesnymi i awangardowymi formami ekspresji. Obrazy w ograniczonej gamie kolorystycznej to przedstawienia wykonane w klasycznej konwencji malarstwa figuratywnego, natomiast ascetyczne białe plamy maja charakter symboliczny, mogą kojarzyć się z całunem lub draperią, jednocześnie zakrywająca i odkrywająca przed widzem swoje tajemnice. W tym ujęciu obrazy w swej warstwie symbolicznej staja się alegoria dzieła sztuki w ponowoczesnym ujęciu i ekranem na którym ukazane w doskonałej równowadze wizerunki postaci i plamy abstrakcyjne, udowadniają, ze wszystko, co pokazane na płótnie należy do świata ułudy, mistyfikacji i konwencji. Abstrakcyjne niedomówienia na płótnie stają się także pytaniami o istotę trwania dzieł sztuki w czasie.

Zastosowana konwencja obrazowania inspirowana jest zjawiskiem pareidolii polegającym na dopatrywania się znanych kształtów w przypadkowych szczegółach, czemu towarzyszy poczucie nierzeczywistego charakteru owych spostrzeżeń.  Pareidolia zakłada, że najczęściej dostrzeganymi wizerunkami są te związane z naszymi doświadczeniami, potrzebami, marzeniami i zainteresowaniami. W przypadku malarstwa Pawła Tymcio mamy do czynienia z obrazami powszechnie zakorzenionymi w naszej świadomości. Dlatego też bez trudu jako widzowie dopowiadamy sobie wizualnie zakryte treści. Fragmentaryczne i poddawane modyfikacjom kompozycyjnym wizerunki staja się uniwersalnym przekazem, niezależnym od upływu czasu. Natomiast harmonijna koegzystencja malarstwa realistycznego i abstrakcji decyduje o emanacji duchowych i egzystencjalnych znaczeń zakodowanych w przedstawionych dziełach sztuki.

W tym kontekście warto też przytoczyć słowa Georga Kublera, który w „Kształcie czasu” zwracał uwagę, że sprawy rzeczy są sprawami historii sztuki, upatrując w nich zespolenie idei i przedmiotu w widzialnej formie. “Każdy przedmiot dziś wytworzony jest repliką lub wariantem tego, który powstał wczoraj; w taki sposób można by cofać się aż do pierwszego momentu ludzkiej ery; zatem muszą znaleźć się w owej ciągłości czasowej bardziej szczegółowe zróżnicowania”. Świadomością współczesnego widza rządzi symultanizm, jednoczesność i współbrzmienie bodźców. Dzieł sztuki nie postrzegamy w izolacji a twierdzenie, że wszystko już było i możliwe są tylko warianty i odmiany, weszło już do powszechnego użytku. Przetworzenia odnoszące się dosłownie do znanych dzieł sztuki są uznawane za równoprawne a poprzez dialog z dawnymi mistrzami możliwe jest uzyskanie nowych, inspirujących interpretacji.

Wystawie towarzyszyć będą animacje wizualne, stworzone przez artystę i stanowiące uzupełnienie i rozszerzenie kontekstu prezentowanych prac.

 

 

Paweł Tymcio, urodzony w 1989 roku w Szczecinku. Absolwent malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Dyplom obronił w pracowni dr Dominika Lejmana. W swoich pracach porusza się w szerokim spektrum warsztatu malarskiego, tworzy instalacje i zajmuje się performance. Uczestniczył w wystawach w Polsce i za granicą. Swoją twórczość prezentował podczas ekspozycji indywidualnych: Spotkanie, Galeria Kolektyw A1, Poznań (2014); Trzy obrazy, Galeria Nowa Gazownia, Poznań (2016); 7 i pół, Galeria R20, Poznań (2016); Wystawa Malarstwa, Szczecinek, Galeria Zamek (2017). Uczestnik licznych wystaw zbiorowych, m.in.: Unease, UP Gallery, Berlin (2015); 48 Festival, „Studen Neukölln – Not-Aufnahme „, UP Gallery, Berlin (2015); Performance Art. Meeting, Galeria Labirynt, Lublin (2015); Bifor, Galeria R20, Poznań; Półkolonie, Galeria BWA Zielona Góra, Lublin.; BWA Sanok “Młodzi Figuratywni” (2018); Stacja Muranów “Młodzi Figuratywni”, Warszawa (2018)